ESTO

  • esto
  • >
  • publieke gebouwen

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT PUBLIEKE GEBOUWEN

   

Sedert 1 januari 2009 moeten alle publieke gebouwen beschikken over een energieprestatiecertificaat.
Dit certificaat dient op een voor het publiek opvallende plaats uitgehangen te worden en draagt op die manier bij tot het sensibiliseren van het brede publiek. Door als overheid zelf verstandig om te springen met energie, wil deze de bevolking aanzetten tot rationeel energiegebruik.

Concreet dienen gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 1000m2, waarin publieke organisaties gevestigd zijn en die vaak door het publiek worden bezocht, over een dergelijk energieprestatiecertificaat te beschikken.

Onder deze gebouwen vallen onder andere de gebouwen van:

  • de federale overheid;

  • de Vlaamse overheid;

  • de provinciale overheden;

  • de gemeentelijke overheden, OCMW's, gemeentescholen, bibliotheken, culturele centra, sporthallen, ...;

  • de overheidsbedrijven: stations, postkantoren, ...;

  • de instellingen die onderwijs, welzijns- en gezondheidsvoorzieningen als publieke dienstverlening aanbieden (scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, ...).

De energieverbruikgegevens van één jaar dienen als basisgegevens voor het energieprestatiecertificaat.

Het ESTO aanbod

ESTO Energy Consulting beschikt over erkende energieconsulenten om energieprestatiecertificaten voor publieke gebouwen op te maken. 

ESTO Energy Consulting, info@esto.be of 051 21 23 65