ESTO

HAALBAARHEIDSTUDIES

Voor alle nieuw op te trekken gebouwen met een vloeroppervlakte van meer dan 1000m2 dient er sinds 2008 (aanvraag stedenbouwkundige vergunning na 31/01/2008) een haalbaarheidstudie voor alternatieve energiesystemen opgemaakt te worden. De haalbaarheidstudie dient ingediend te worden bij de overheid binnen de maand na het aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning.

De bedoeling van deze haalbaarheidstudie is de bouwheer reeds in de ontwerpfase te informeren over de mogelijke technieken (warmtepomp, zonneboiler, fotovoltaïsche cellen, warmtekrachtkoppeling, ...), de subsidies en de haalbaarheid van de verschillende alternatieve energiesystemen.

Het ESTO aanbod

Naast deze wettelijke verplichting kan ESTO Energy Consulting u ook bijstaan met advies in mogelijke investeringen op vlak van groene energie.

   


 

ESTO Energy Consulting, info@esto.be of 051 21 23 65